Javában zajlik a lomtalanítás

  19 Apr 2018

  • A következő hetekben, hónapokban a III. kerületben (április 16-26.), a XV. kerületben (május 6-17.), a XXII. kerületben (május 22-31.). a IV. kerületben (június 5-19.), valamint a XXI. kerületben (június 20 – július 3.) gyűjtik be a feleslegessé vált háztartási lomokat.

Az FKF Zrt. a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el.

Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért a vállalat arra kéri a lakosságot, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levélben megjelölt napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat.

Ne helyezzenek ki:

• a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot

• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot

• veszélyes hulladékot

• építési törmeléket

• gumiabroncsot

• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)

• szénport, hamut

• földet

• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot

• gépjárműroncsot

A lomokat a lakóház előtti, az FKF járműveivel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, de ne az úttestre, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak!